Nieuws

Midwinterviering

          Zaterdag 21 december 2013, 16-20 uur

Mijn licht straalt, ik deel wat ik heb, zonder zelf te verminderen, ik verlies niets, ik zie Liefde, ik voel Warmte, ik ontvang het zicht dat wordt beschenen door het Licht. Diep in mij, komt door deze blik mijn liefde vrij. Ik geef met overtuiging en dankbaarheid. Bron: Karin, www.troostgeschenk.nl

Na de langste nacht op 21 december worden de dagen langer, het 'Licht' keert terug!
Dit vieren we met een vuurceremonie!

In de terugkeer van het licht ligt de belofte van het nieuwe jaar, van conceptie en geboorte van nieuw jong leven, zowel in de natuur als in de menselijk psyche.
Een passend moment om dat wat al langer vastzit in beweging te brengen en te transformeren in het vuur.

We ontsteken het midwintervuur, brengen offers in het vuur, gedenken overledenen, en door meditatie, muziek en het eten van een eenvoudige maaltijd verbinden we ons met onszelf en Moeder Aarde.
Als het weer het toelaat zal de viering buiten in de boerderijtuin bij de vuurplaats plaatsvinden. Anders ontsteken we lichtjes in het voorhuis.

Locatie :'De Boerderij" Zeijerstroeten, 25, 9492 TD Ubbena.
Begeleiding: Ria Fongers, levenscoach. T:0630690-445. E: ria@hetbureau.org
W: www.hetbureau.org
Opgave voor 18 december: Er zijn nog plaatsen beschikbaar!
Kosten: geef na afloop de bijdrage die weergeeft wat deze bijeenkomst waard voor je is.

 12-12-2013
 Ria Fongers, Ella, Migchiel

pagina terug