Nieuws

Bericht van de werkgroep Zeijerwiekl


Waterpeil stijgt op beide landgoederen

De beide landgoedeigenaren hebben bij de inrichting van hun landgoed ervoor gezorgd dat meer water vastgehouden kan worden. Dat is goed voor natuur, landschap en voor de belevingswaarde van het gebied. Ook bij de waterschappen is dit het nieuwe beleid: "water bovenstrooms vasthouden waar het kan". Dat voorkomt benedenstrooms problemen en kan ook een oplossing zijn voor verdroging (in de zomer) van bepaalde gebieden.
Door de vele regen dit najaar is in de nieuw gegraven poelen op de beide landgoederen nu volop water aanwezig. Vanaf het dijkje van de Zeijerwiek is dit goed te zien (zie foto's).Explosie van veenmos

De werkgroep Zeijerwiek heeft de werkzaamheden verlegd naar het Bollenveentje en het Haverkampsveen. Bij het Bollenveen is de bramen- en andere opslag al eerder gemaaid door de firma Dolmans. Op advies van veentjes-deskundigen maait de werkgroep zelf voorzichtig de kansrijke plekken voor de ontwikkeling van veenmos. Groot was de verrassing dat bij het Bollenveentje inmiddels op die plekken een dikke laag veenmos is gegroeid (zie foto's). Het beleid van jaarlijks maaien en afvoeren werpt duidelijk zijn vruchten af!

 21-11-2013
 At de Groot, Ella

pagina terug