Nieuws

Incasso Stichting Zeijerwiek

INCASSO - SEPA Pre notificatie
De sportvereniging SVZ heeft u al geïnformeerd over de wijziging om incasso's te verwerken.
Dit heet SEPA (Single Europe Payment Area).
Ook de stichting Zeijerwiek moet aan deze voorwaarden voldoen en heeft besloten om vanaf november 2013 onze administratie hierop aan te passen. Eén van de verplichtingen vanuit SEPA is, dat wij alle donateurs, die een incassomachtiging aan de stichting Zeijerwiek hebben gegeven, vooraf moeten informeren als er bedragen van hun rekening worden geïncasseerd.

Uw jaarlijkse donateurbijdrage wordt in de maand november geïncasseerd. Hierbij wordt de naam van de incassant "Stichting Zeijerwiek" en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is uw persoonlijk donateurnummer.

In de toekomst wordt u bij verdere incasseringen via deze methode geïnformeerd over de datum van de afschrijving.

De donateurs, die ons niet gemachtigd hebben, ontvangen in deze periode een acceptgiro thuis.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.
Erik Heling
Stichting Zeijerwiek, donateuradministratie
E-mail: stichting@zeijerwiek.nl

 12-11-2013
 Erik Heling, Ella

pagina terug