Nieuws

Op weg naar onze nieuwe MFA


De huidige stand van zaken

De bouw van de multifunctionele accommodatie in Zeijen vordert. De gemeente is eigenaar van de accommodatie en kijkt naar de dorpsgemeenschap (c.q. schoolkring Zeijen) voor het bestuur, beheer en de exploitatie. De nieuwe accommodatie zal naar verwachting tegen de zomer van 2014 worden opgeleverd en zal derhalve vanaf augustus/september in gebruik kunnen worden genomen. Voor het zover is zal het beheer van de MFA op tijd goed geregeld moeten worden.

De BVZ, als algemeen belangenbehartiger van de schoolkring Zeijen, denkt dat de meest effectieve manier om dat te bereiken is om een werkgroep van enkele deskundige dorpsbewoners die al bij het oude dorpshuis en het bouwen van de MFA betrokken zijn, te vragen hiermee te helpen.
De werkgroep zal bestaan uit: Marchienus Emmens, Jantienus Ruinemans, Jacob Noord en Roger Parkins, in overleg met Hedde Heidinga lid van de stuurgroep MFA en eveneens in overleg met Geert Speelman als directeur van de basisschool .
Plan van aanpak
De werkgroep is van plan om in ieder geval in de komende tijd de volgende stappen te nemen:
- de statuten van de stichting Co Ozinga veranderen in de statuten van een nieuwe beheersstichting voor de MFA, met een nieuwe naam, en mensen vanuit het dorp benaderen om als bestuursleden van de nieuwe stichting te gaan functioneren;
- met het gemeentebestuur en de gebruikers van de MFA tot een overeenkomst komen over de definitieve bestuursstructuur en de meest geschikte vorm van beheer;
- een begin maken met de uitbesteding van de werkzaamheden in de MFA aan een beheerder/beheerders.

Verdere communicatie
De werkgroep zal vanaf nu regelmatig berichten in het Zeijer Kraantie en op de zeijen.nu website, om de bewoners van de schoolkring Zeijen op de hoogte te houden van de voortgang van het plan van aanpak en hen waar mogelijk (waaronder de naam van de MFA) daarbij te betrekken. U hoort verder van de werkgroep!

Het Bestuur van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen

  9-11-2013
 BVZ, Ella

pagina terug