Nieuws

Jaarvergadering IJsclub

Vrijdag 1 november om 20:00 uur werd de jaarvergadering van de ijsclub Zeijen geopend door de voorzitter Daniel Eisen.
De agenda,de notulen van de vorige jaarvergadering, het afgelopen schaatsseizoen en de plannen voor het komende jaar werden doorlopen en besproken. Rogier Bousema heeft besloten om te stoppen als bestuurslid.

Er is dit jaar besloten in de vergadering om de contributie te verhogen. Dit betekent het volgende voor de te innen contributies voor het schaatsseizoen 2013/2014: - Alleenstaanden € 5,00
- Gezin met kinderen tot 16 jaar € 10,00
- Gezin + 1 kind 16+ € 15,00
- Gezin + 2 of meer kinderen 16+ € 20,00
De contributie zal dit jaar eind november of begin december via automatisch incasso wordem geïnd.

a de vergadering was er de traditionele bingo, deze werd mede mogelijk gemaakt door, Café Hingstman, Bakkerij Fledderus, Slagerij Zielstra, Garage Brands en H. Oost Tweewieler en Motor Service. Na de bingo was het gezellig tot in de kleine uurtjes.
Wij hopen u op 7 november 2014 te zien op de volgende jaarvergadering van de ijsclub Zeijen.

Afgelopen zomer zijn er diverse werkzaamheden bij de ijsbaan geweest, zoals: De hoge plekken in het land zijn afgegraven, de lichtmasten zijn weer nagekeken, de sloten zijn weer geschoond, er is damwand geplaatst bij het ijshokje en onze kantine is vernieuwd. Kijk op meer voor enkele foto's van wat er zoal is gebeurd en hoe het er nu uitziet.

  4-11-2013
 Alie, Bestuur IJsclub Zeijen, Ella

pagina terug