Nieuws

Energie-Rijk Zeijen


We gaan samen op reis. Op reis naar een wereld op schone energie.

Na de goed bezochte energiemarkt is het al geruime tijd stil rond Energie-Rijk Zeijen (ERZ). Maar maak je geen zorgen, achter de schermen wordt nog steeds gewerkt.

Zo zijn de eindrapporten van de verschillende ERZ-projectgroepen afgerond en op de site geplaatst zodat iedere geïnteresseerde er kennis van kan nemen.

Ook is het ERZ-kernteam bezig een afrondende evaluatie voor te bereiden om te bepalen welke gezinnen/huishoudens actief bezig zijn (geweest) met de 'vergroening' van hun energiegebruik. Via het Zeijerkraantie en de website nodigt ERZ over enige tijd alle inwoners van de schoolkring Zeijen uit om hiervoor een eenvoudige enquête in te vullen. De resultaten van de totale 'vergroening' van ons dorp tot nu toe kan ERZ daarna terugmelden aan de Belangenvereniging en aan de beide gemeenten.

Tenslotte is het plan voor een zonneweide op de voormalige vuilstort te Ubbena nog springlevend. De eigenaar (BFI) en de gemeente Assen zijn bereid mee te werken. De activiteiten van de model-motor-vliegtuigclub Assen boven de oude stort hebben geen nadelige effecten op een aan te leggen zonneweide. Het nationaal energieakkoord lijkt mogelijkheden te bieden om een zonnepark als dorps-energiecoöperatie rendabel te exploiteren. Wel moeten nog enkele bijzonderheden van dit akkoord door de politiek worden ingevuld. Daarover heeft ERZ contact met enkele Tweede Kamerleden. Zoals het nu lijkt is hierover half november meer duidelijkheid en als dit positief uitpakt gaat een aparte projectgroep Zonneweide aan de slag. Wij houden iedereen op de hoogte.

 30-10-2013
 At de Groot / Erna

pagina terug