Nieuws

Verhoging contributie en donateursgeld

In de Algemene Leden vergadering van SVZ op 27 september jl. is besloten dat de contributie vanaf heden is:
- Senioren € 35,75 per kwartaal
- Jeugd (tot 16 jaar) € 23,- per kwartaal.
De minimale donateursbijdrage voor het seizoen 2013 - 2014 wordt € 12,75. Donateurs hebben de mogelijkheid om een hoger bedrag te betalen, dit in overleg met de ledenadministratie.
Verder is besloten dat het Zeijer Kraantie abonnement voor het seizoen 2013 -2014 gehandhaafd blijft op € 18,-.

INCASSO - SEPA Pre notificatie
In heel Nederland zal vanaf januari 2014 een ander systeem in werking worden genomen om incasso's te verwerken. Dit heet SEPA (Single Europe Payment Area). Ook SVZ moet aan de nieuwe voorwaarden voldoen. Wij hebben besloten om vanaf oktober onze ledenadministratie hierop aan te passen.
Eén van de verplichtingen vanuit SEPA is dat wij alle leden of ouders van jeugdleden, die een incassomachtiging aan SVZ gegeven hebben, vooraf moeten informeren als er bedragen van hun rekening worden geïncasseerd.
- de kwartaalcontributie oktober - december 2013 wordt op 30 oktober 2013 geïncasseerd;
- het Zeijer Kraantie abonnement wordt op 5 november 2013 geïncasseerd;
- de donateursbijdrage wordt op 12 november 2013 geïncasseerd.
Bij de incassering van elk van deze bedragen wordt de incassant identiteit van SVZ (NL62ZZZ400460790000) en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is uw SVZ lidnummer.

In de toekomst wordt u bij verdere incasseringen via deze methode geïnformeerd over de datum van de afschrijving.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.

Roger Parkins
SVZ Ledenadministratie
E-mail: r.parkins@home.nl

 14-10-2013
 Erna

pagina terug