Nieuws

Jaarvergadering SVZ

Vrijdagavond was weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering van SVZ. Doordat een aantal trouwe leden zich had afgemeld, wegens ziekte of andere beslommeringen, was de opkomst niet zo groot. De agenda volgend werd het wel en wee van alle afdelingen besproken en het blijkt dat we het, over het algemeen, nog niet zo slecht doen op sportgebied in Zeijen. Ook werden de ontwikkelingen van het MFA besproken en werd het financiële plaatje doorgenomen.

Verder werd afscheid genomen van twee bestuursleden, te weten Jeanet Tjassens en Hillie Hingstman. Zij werden bedankt voor hun inzet en vereerd met een bloemetje. Gelukkig is voor de vacature van secretaris Yvonne de Boer bereid gevonden om dit over te nemen. De vacature van Jeanet voor de afdeling bewegen is nog vacant.

De avond werd nog even gezellig afgesloten met een drankje.

  2-10-2013
 Ella, Henk

pagina terug