Nieuws

Werkgroep Zeijerwiek ook in de zomer actief

De afgelopen maanden werkte de werkgroep Zeijerwiek vooral op de donderdagavonden aan het begaanbaar houden van de Veentjesroute, het maaien van de aarden wallen bij de gedempte Zeijerwiek, het maaien en afvoeren van de waterbegroeiing in de Zeijerwiek zelf etc. etc. De wiek groeit 's zomers behoorlijk dicht met gele plomp en dat is lastig voor de vissers.
Ook werd op enkele zaterdagen gewerkt om op nog twee plaatsen beekdal-accentuerende leuningen neer te zetten: bij de Smeerveensche loop aan de Rheeërweg en bij de Stroetenloop aan de Vriezerhoek. Daarmee zijn deze beekdalen beter herkenbaar en gaan de namen van de loopjes niet verloren.
Behalve dit 'buitenwerk' is samen met leden van de ijsclub Zeijen gewerkt aan de interne verfraaiing van het ijsclubgebouw. Zoals bekend heeft de werkgroep Zeijerwiek hier ook haar onderkomen en om die samenwerking tot zijn recht te laten komen is voor het gebouw al de naam 'De WiekSlag' voorgesteld.
Vanaf 7 september start de werkgroep met het winter-werkseizoen. Hiervoor wordt ieder jaar een werkplan opgesteld en besproken met Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe, de boermarke, de jachtopziener en uiteraard met de leden van de werkgroep. Via de site en het Zeijerkraantie kan men volgen met welke werkzaamheden de werkgroep bezig is of gaat.

  3-09-2013
 At de Groot, Henk

pagina terug