Nieuws

De energiemarkt ERZ

 
Klik op Meer -> om de presentaties van Ecocert en Techniko te bekijken.

Op vrijdagavond 14 juni is de Zeijer Energiemarkt gehouden in de grote zaal van Café Hingstman.  Alle projectgroepen van Energie-Rijk Zeijen hebben hun onderzoeksresultaten van de afgelopen periode aan de bewoners in de schoolkring Zeijen laten zien. De diverse kramen in de zaal presenteerden o.a.LED-lampen, energiebesparing huishoudens, isolatie, zonneboilers, pellet kachels, en zonnepanelen. Ook was er een kraam van Bert en Marja Pathuis en Hermien Schoon met hun plan voor het landgoed en landhuis. Verder was er de picknick tafel met een ideeënbus en de test sjonnies of hippies. De kleurplaten van de kinderen met ook ideeën van de jongeren voor de prijsvraag voor "Het beste idee voor Zeijen" zorgden voor een gezellige een feestelijke sfeer in de zaal.
Er waren twee interessante presentaties, de eerste door  Maarten den Ouden van Ecocert met de hoofdlijnen  van  de Energie Prestatie Adviezen (EPA's) die in de schoolkring zijn uitgevoerd en de tweede door Geert Oosting van Techniko uit Ekehaar, de geselecteerde leverancier voor zonnepanelen. Geert heeft in zijn presentatie ook antwoord gegeven op de vragen die door de Project Groep waren gesteld in de selectie bijeenkomst van 31 mei.
Wij kunnen spreken van een succesvolle avond. De markt was goed bezocht ( rond 75 mensen waren aanwezig, inclusief Harm Assies, de wethouder voor o.a. coördinatie duurzame ontwikkeling van de gemeente Tynaarlo). Alle projectleiders hebben bij hun kraam veel bezoekers ontvangen. Met name de kraam van Techniko werd druk bezocht door veel mensen die belangstelling toonden voor de aanschaf van zonnepanelen.
Dank aan Annie Polman als organisatrice van de markt en aan Nienke Vijfschaft en Natascha Stenvert voor hun actieve assistentie. Het is heel jammer dat At de Groot, als voortrekker van ERZ, er wegens ziekte niet bij kon zijn.
De energiemarkt is een afronding van het proces dat begonnen is in maart 2012, toen op de jaarvergadering  van de BVZ is afgesproken te onderzoeken welke mogelijkheden er binnen de schoolkring Zeijen zijn voor vergroening van het energieverbruik en die mogelijkheden uit te werken tot haalbare plannen. Naar aanleiding van de enquête die ERZ heeft gehouden in 2012 zijn verschillende projecten opgezet. De project groepen hebben geweldige werk verricht. Het BVZ bestuur wil zijn grote waardering uitspreken voor de hoge kwaliteit van het werk en eindrapport van elke project groep. Met name de werkzaamheden van de EPA en zonnepaneel werkgroepen hebben  nu al concrete gevolgen gehad in het dorpsleven, wegens de uitvoering van de  EPA's en nu de selectie van een leverancier voor zonnepanelen.
ERZ is zelf  tevreden over de energiemarkt, maar is benieuwd of de bezoekers en andere betrokkenen ook tevreden zijn. Ook zal ERZ nu gaan nadenken over haar eventuele verdere rol, naast de afwikkeling en evaluatie  van de huidige activiteiten. Als U commentaar hebt over de energiemarkt of nog vragen of suggesties hebt m.b.t. de voortzetting van ERZ, horen we dat graag. U kunt daartoe contact opnemen met leden van ERZ, met mij of andere leden van het BVZ bestuur.

Onderstaand de presentaties van Maarten den Ouden van Ecocert en Gert Oosting van Techniko.

 23-06-2013
 Roger Parkins, Henk, Ella

pagina terug