Nieuws

subsidieregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

De subsidieregeling is op dinsdag 4 juni 2013 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Aanvragen kunnen vanaf 1 juli worden ingediend. Aanvullend bestaat in Drenthe de mogelijkheid om via de Drentse Energie Organisatie (DEO) gebruik te maken van een financieringsregeling voor de aanschaf van de zonnepanelen.

De provincie Drenthe sluit zich aan bij het landelijk loket voor de verwerking van de aanvragen. Voor informatie over de regelingen en de mogelijkheid tot het aanvragen hebben de provincies de website www.asbestvanhetdak.nl ingericht. Ook vindt u daar de mogelijkheid om zich aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. De site wordt zo spoedig mogelijk aangevuld met aanvraagformulieren en informatie over de helpdesk. Via het Drentse aanvraagformulieren kunt u zowel de subsidie voor asbestverwijdering aanvragen als de financiering voor de aanschaf van zonnepanelen.

Tot slot geldt bij de regeling dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Mocht u zich willen voorbereiden, dan kunt u alvast een asbestinventarisatie laten uitvoeren en offertes aanvragen voor de asbestverwijdering en plaatsing van de zonnepanelen. Dit geeft geen garantie dat de aanvraag gehonoreerd wordt, maar behoort wel tot de benodigde stappen. Verder is het raadzaam om de website en de digitale nieuwsbrief goed in de gaten te houden.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

mevr. A.M.M. de Graaf,
medewerker provincie Drenthe
tel: 0592-365838

 
 18-06-2013
 At de Groot, Henk, Ella

pagina terug