Nieuws

Eindrapport ERZ projectgroep aardwarmte

Uit dit onderzoek komt naar voren dat voor het verwarmen van individuele woningen het gebruik van ondiepe aardwarmte (10 oC - 25 oC) in combinatie met een warmtepomp haalbaar lijkt bij nieuwbouw of een ingrijpende verbouwing.

Het kleinschalig benutten van warmte-koudeopslag en van diepe aardwarmte (35 oC en hoger) zijn dat niet.

In de praktijk van de Schoolkring Zeijen is aardwarmte hiermee niet of nauwelijks bruikbaar.

Voor het eindrapport klik hier.

 17-06-2013
 Menno van den Ham, Henk

pagina terug