Nieuws

Zomerfeest zondagmiddag   Terwijl in de grote zaal van cafë Hingstman aandachtig werd geluister naar het ongeregelde 
   koor St. Bachus, werd buiten op de brink een spelletje boerendart gespeeld. 


   Er was veel animo om mee te doen, maar het viel nog niet mee om punten te scoren met de 
   tweetandige hooivork. Waar de een nog niet ver genoeg kon gooien om de strobalen te 
   raken, gooide de ander zomaar 3 x 6 punten.
   Door de afstand te verhogen werd de moeilijkheidsgraad in de finale verhoogd en uiteindelijk 
   luidde de uitslag als volgt:


1. Henk Veenstra                                                                                                          
2. Martijn Weeda
3. Erwin Knol

Alle drie ontvingen ze een hooivork waar nog een plaatje op komt met hun naam er op. 
 

Zie hier de foto's van alle deelnemers

  8-06-2010
 Ella

pagina terug