Nieuws

6 juni Open Dag op vernieuwingsbedrijf

Op 6 juni houdt het vernieuwingsbedrijf "Op de Es" te Zeijen haar tweede open dag. Deze dag heeft als thema "Haal meer uit uw graan" en is gericht op rendementsverbetering van granen.  Zo zijn er veel demonstratievelden in de zomergerst en zomertarwe te zien. Tevens zijn er demonstratievelden in de aardappelen en mais te bewonderen. Ook zijn veel mechanisatie- en loonbedrijven aanwezig die hebben mee geholpen met de aanleg van de velden.

Ook voor mensen die geen boerderij hebben is het leuk om eens even te gaan kijken. Je krijgt inzicht over hoe de grondstoffen voor ons voedsel worden gewonnen en hoeveel zorg hieraan wordt besteed door de boer en diverse bedrijven.

De open dag wordt gehouden op donderdag 6 juni 2013, aanvang 13.00 uur.
Adres: Zuiderstraat , 9491 AR  ZEIJEN. (Volg borden P)

Op 6 juni houdt het vernieuwingsbedrijf "Op de Es" te Zeijen haar tweede open dag. Deze dag heeft als thema "Haal meer uit uw graan" en is gericht op rendementsverbetering granen.  Zo zijn er veel demovelden in de zomergerst en zomertarwe te zien. Tevens zijn er demovelden in de aardappelen en mais te bewonderen. Ook zijn veel mechanisatiebedrijven aanwezig die hebben mee geholpen met de aanleg van de demovelden.

DLV adviseurs nemen u mee langs diverse demovelden. De onderwerpen die u oa. kunt zien zijn:

 • Bemestingsproef zomergerst
 • Rassen demo zomergerst
 • Rassen demo zomertarweInzet groenbemester met o.a. Nemat als biofumiogant.
 • Meerjarig graan. Graan welke 1 keer wordt gezaaid en 2 jaar kan worden geoogst.
 • Diverse bemestingsvelden in de snijmais- en aardappelpercelen.
 • NTS midden onder de rij bij aardappel en mais.
 • Stikstofbesparing door vloeibare stikstof op banen onder rug bij de grondbewerking bij aardappelen
 • Rijenbehandeling Granulaat in de grond tijdens spitten en vervolgens poten.
 • Toepassing van Agrimestmix voor een hogere benutting N uit de mest.
 • Demoveld aardappelrassen met diverse handelshuizen
 • Invulling collectieve groene en blauwe diensten met uitleg door ANV Drenthe


Tijdens de open dag zijn diverse bedrijven aanwezig die u van informatie kunnen voorzien.

De open dag wordt gehouden op donderdag 6 juni 2013, aanvang 13.00 uur. Adres: Zuiderstraat , 9491 AR  ZEIJEN. (Volg borden P)

Het vernieuwinsbedrijf is een gezamenlijk initiatief van team akkerbouw Noord Oost DLV Plant en Maatschap Emmens-Schuiling.
Het bedrijf heeft als doelstelling kennis te ontwikkelen en toe te passen op terreinen waar op dit moment te weinig aandacht voor is in de akkerbouw in samenwerking met andere sectoren. Tevens fungeert het bedrijf als schakel tussen onderzoek en praktijk.

  5-06-2013
 Op de Es, Alie, Ella

pagina terug