Nieuws

Leverancier zonnepanelen met beste prijs-kwaliteitsverhouding gekozen

De door Energie-Rijk Zeijen georganiseerde informatieavond over de aanschaf van zonnepanelen op 31 mei werd zeer goed bezocht. In de kleine zaal van café Hingstman moesten een aantal belangstellenden zelfs blijven staan.

Projectleider zonnepanelen, Hans Jansen, gaf een toelichting op de binnengekomen offertes van een drietal gespecialiseerde installatiebedrijven. Henk Duit had hiervoor een duidelijke PowerPoint presentatie gemaakt. Hans gaf aan dat de offertes kritisch waren beoordeeld en vergeleken door Ekwadraat, een onafhankelijk bureau uit Wageningen.

Vanuit de zaal werden diverse vragen gesteld zoals:

-       Of voorfinanciering van de zonnepanelen via gemeente/provincie mogelijk is
-       In hoeverre de leverancier uit voorraad kan leveren
-       Hoe de leverancier omgaat met extra maatwerk
-       Is de omvormer wel goed gedimensioneerd
-       Hoe gaat de leverancier om met de verwachte importheffing op Chinese panelen

Voor zover niet direct antwoorden gegeven konden worden zal de projectgroep de vragen voorleggen aan de leverancier.Vervolgens werd in een schriftelijke stemronde door de zaal gekozen voor één leverancier en met overgrote meerderheid viel de keuze op Technico uit Ekehaar. Dit installatiebedrijf wordt uitgenodigd voor de energiemarkt op vrijdagavond 14 juni en zal daar zijn producten etaleren en ingaan op alle vragen van aanwezigen. Naast zonnepanelen levert en plaatst Technico desgewenst ook zonneboilers en Cv-ketels.

Iedereen dient zelf bij Technico  een offerte aan te vragen. ERZ staat hier verder buiten. Uiteraard staat het iedereen vrij om met een ander bedrijf in zee te gaan, maar dan mist men de collectiviteitskorting.

Nadere informatie is te verkrijgen bij:

Hans Janssen (0592-291714 of 06-12995538) of Henk Duit (0592-291294)

  5-06-2013
 At de Groot, Henk, Ella

pagina terug