Nieuws

Voortgang Energie-Rijk Zeijen (ERZ)Korte samenvatting van de bespreking van de ERZ- Coördinatiegroep van 22 mei 2013:
-  ERZ bezocht een inloopbijeenkomst over de plannen bij de voormalige stort te Ubbena van de modelvliegclub Assen. De plannen van ERZ voor
   een eventueel zonnepark op die plaats moeten hierdoor niet onmogelijk worden gemaakt.
-  De eindrapportage van de projectgroep "Isolatie" komt eerste helft juni op de site. Hetzelfde geldt voor de eindrapportage "Zonneboiler".
-  Op 31 mei organiseert ERZ een informatieavond over de aanschaf van zonnepanelen. De uitnodiging staat elders op de site.
-  Op de Zeijer energiemarkt (14 juni) presenteren alle ERZ groepen hun resultaten aan de bevolking. Ook is een installatiebedrijf voor
zonnepanelen/zonneboilers/Cv-ketels aanwezig en een isolatiedeskundige die in gesprek gaan met de bezoekers. Ecocert geeft een samenvatting van alle opgestelde energieadviezen en er zal nog veel meer te doen en te bepraten zijn. Houdt de berichten hierover in de gaten.
De energiemarkt is een soort mijlpaal waarmee ERZ een fase afsluit. De projectgroepen hebben het grootste deel van hun taak volbracht. Er is veel waardering voor het vele verzette werk. Het nawerk en de evaluatie volgen in de rest van 2013. Over andere mogelijk door ERZ op te pakken projecten of onderzoeken wordt na de zomervakanties een brainstorm gehouden met de leden van alle project- en onderzoekgroepen. Ideeën daarvoor zijn welkom!
Een uitgebreidere samenvatting van deze vergadering is te vinden onder de knop 'Energie-Rijk Zeijen'. (bovenaan op de website).
Voor vragen en suggesties: e-mail deze naar degrootat@gmail.com of bel met: 0592-291584 / 06-10102815.

 

 29-05-2013
 At de Groot / Erna

pagina terug