Nieuws

Kinderen van het landschap

Educatief project voor het basisonderwijs in Zeijen en omgeving (pilot).

Het project 'Kinderen van het landschap' is een van de onderdelen van het vierde Omgevingsplan Zeijen. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de basisschool werken aan het project in de maanden mei en juni en doen zelf de eindpresentatie voor familie en genodigden (20 juni om 18.30 uur). Ook richten zij op de website van Zeijen een eigen sub-site in over hun project. Zij leren met dit project het hen omringende landschap te lezen en te begrijpen, inclusief de daarmee verbonden cultuurhistorisch interessante bijzonderheden.
Het project kan iedere twee jaar met nieuwe leerlingen worden herhaald waarbij telkens een andere landschappelijk of cultuurhistorisch aspect wordt uitgelicht.

Het project is tevens bedoeld als pilot. De ervaringen kunnen worden benut bij het op andere basisscholen uitvoeren van een soortgelijk op het landschap gericht project.

De uitvoering van het project is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Coördinatiefonds van de Rabo Bank Noord Drenthe en de Soroptimistenclub Assen.
Soroptimist International is een belangenorganisatie van werkende vrouwen uit diverse beroepssectoren. Zij zet zich wereldwijd in voor mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en kinderen, o.m. door fondswerving, pleitbezorging en actie. Club Assen is in Zeijen bekend door de organisatie van de Midsummerfair.
Zij draagt bij aan het schoolproject omdat dit goed past bij haar doelstelling om kinderen bewust te maken van het belang van zorg voor het milieu en als dank voor de jarenlange gastvrijheid van het dorp tijdens de Midsummerfair.

 

 28-05-2013
 At de Groot / Erna

pagina terug