Nieuws

31 mei: Informatieavond over aanschaf zonnepanelen

De projectgroep zonnepanelen van Energie-Rijk Zeijen nodigt alle inwoners van de schoolkring Zeijen uit voor een informatieavond over de aanschaf van zonnepanelen. De avond vindt plaats op 31 mei om 20.00 uur bij Café Hingstman

Uit de door ERZ gehouden huis-aan-huis enquête bleek dat er veel belangstelling is voor de inzet van zonnepanelen. Ruim 143 huishoudens zijn in beginsel geïnteresseerd in het plaatsen ervan.
De projectgroep heeft bij een drietal gespecialiseerde installatiebedrijven offerte gevraagd voor het leveren en plaatsen van complete systemen. De offertes zijn kritisch beoordeeld en vergeleken door een onafhankelijk bureau. De resultaten willen wij op 31 mei aan geïnteresseerde bewoners voorleggen om gezamenlijk een keuze te maken voor één leverancier. Door met zoveel mogelijk inwoners bij één installatiebedrijf zonnepanelen in kopen en te laten plaatsen kan een collectiviteitskorting worden verkregen.

De gekozen leverancier wordt uitgenodigd voor onze energiemarkt op vrijdagavond 14 juni en kan daar zijn producten etaleren en met de inwoners in gesprek gaan. Vervolgens vraagt iedere deelnemer zelf bij hem een offerte aan. Uiteraard staat het iedereen vrij om met een ander bedrijf in zee te gaan, maar dan mist men de collectiviteitskorting.

Nadere informatie is te verkrijgen bij:
Hans Janssen (0592-291714 of 06-12995538) of Henk Duit (0592-291294)

 24-05-2013
 At de Groot / Erna

pagina terug