Nieuws

Notulen jaarvergadering BVZ
Op 28 maart is de jaarvergadering van de BVZ gehouden. De onderwerpen m.b.t. de financiën waar nog vragen over waren, zijn opgelost en staan in deze notulen vermeld.

De notulen van die vergadering zijn hier te downloaden

  1-05-2013
 Koosje de Ruiter, Ella

pagina terug