Nieuws

Hartstichting

De Hartstichting bedankt collectanten en inwoners van de schoolkring Zeijen

De jaarlijkse collectevan 14 tot en met 20 april in de schoolkring Zeijen heeft dit jaar € 651,25  euro opgebracht. De Hartstichting bedankt haar vrijwilligers, collectanten en gevers in de schoolkring Zeijen van harte voor hun steun aan de Hartstichting!

Soms wordt gevraagd: is dat collecteren nog wel van deze tijd? Het antwoord is: zolang het jaarlijks nog ca. 4 miljoen euro oplevert is het absoluut de moeite waard!

Heeft u de collectant gemist?

De Hartstichting heeft uw financiële steun hard nodig. Want de Hartstichting is volledig afhankelijk van giften uit de samenleving. Heeft u de collectant gemist? Dan kunt u uw gift storten op giro 300 ten name van Hartstichting Den Haag.

 

 29-04-2013
 At de Groot, Henk

pagina terug