Nieuws

Winterwerkseizoen Zeijerwiek afgelopen

De maand maart was de laatste maand dat de werkgroep Zeijerwiek 'in het veld' bezig was. Het afgelopen werkseizoen – het dertigste van de werkgroep – is op vijfentwintig zaterdagochtenden gewerkt aan het behoud en herstel van de mooie omgeving van ons dorp. Naast het maaien van de Zeijerwiek en de veentjes en het afvoeren van het maaisel is vooral gewerkt aan de zichtlijn tussen het landgoed Zeijen (Pathuis) en het landgoed Zeijerveld (Schoon). Vanaf het pad langs de wiek heeft men nu ter hoogte van de bovenloop van de Broekenloop vrij uitzicht over het landgoed Zeijen. Met het waterschap vindt nog overleg plaats over het vergroten van de waterpartij aangrenzend aan het loopje.
Volgend winterseizoen komt de andere kant aan de beurt en dan is het beekdal naar beide zijden weer open. Op beide landgoederen zijn alle boompjes inmiddels geplant. De paden zijn nog niet helemaal klaar, maar over enige tijd kan de wandelaar beide landgoederen meenemen in de wandeling van de vernieuwde Veentjesroute.
Langs het Kerkpad zijn op verzoek van Staatsbosbeheer een aantal elzen geveld omdat deze gevaar opleverden voor de wandelaar. Er vielen de laatste tijd al grote stukken dood hout uit. De hier staande rij elzen is behoorlijk verouderd en een els wordt lang zo oud niet als een beuk of eik.
Vanaf 2 mei is de werkgroep weer actief op de donderdagavond met de zogenaamde 'zomerklussen'. Dit betreft klein onderhoud aan de wandelpaden, bebording, hekwerken, bruggen etc. Een enkele zaterdagochtend zal nog worden gewerkt aan het plaatsen van een volgend beekdal-accentuerend hekwerk en het vervangen van het brugdek van het bruggetje in het Kerkpad.

 25-04-2013
 At de Groot, Henk

pagina terug