Nieuws

Adviesrapport “Vervanging verwarmingsinstallatie” klaar

De werkgroep "Vervanging verwarmingsinstallatie" van Energie-Rijk Zeijen heeft het adviesrapport opgeleverd.

Het rapport gaat in op veel van wat bij het vervangen van uw verwarmingssysteem mogelijk is. Technieken worden toegelicht en vaak worden voor- en nadelen genoemd. Na het lezen van het rapport bent u een goede gesprekspartner voor uw installateur en kunt u gerichte vragen stellen. Zo voorkomt u dat u later moet concluderen dat u het anders gedaan zou hebben als u vooraf over de juiste informatie had beschikt.

Zoals het bovenstaande al doet vermoeden is het rapport nogal lijvig uitgevallen. Omdat niet iedereen de moed zal kunnen verzamelen om het geheel door te lezen zijn de adviezen in een veel korter stuk apart uitgebracht. Zie MEER ->.

Voor het volledige rapport klik hier, of kijk op de ERZ pagina onder de BVZ.

 

De adviezen uit het rapport Vervanging verwarmingsinstallatie

Het gehele rapport is zo uitgebreid dat niet iedereen dat zal willen lezen. De technieken die op dit moment beschikbaar zijn worden genoemd en vrij uitvoerig toegelicht. Voor iedereen die zich een idee wil vormen wat in zijn of haar eigen omstandigheden mogelijk is en daarnaast een goede gesprekspartner wil zijn voor de installateur is het aan te raden om het rapport, geheel of gedeeltelijk, te lezen.

Het rapport is hier te downloaden.

Hieronder staan de adviezen die aan het eind van het rapport worden gegeven. Alleen de meest voor de hand liggende mogelijkheden zijn hierin opgenomen.

Nog niet alle rapporten van andere projectgroepen van Energie-Rijk Zeijen waarnaar hieronder wordt verwezen zijn gereed. Dit zal binnenkort wel het geval zijn.

Voor het vervangen van een verwarmingsinstallatie zijn een aantal algemene adviezen te geven. Een ketel van een bepaald merk en type kan niet worden aangeraden; de uiteindelijke keuze is zo afhankelijk van de bestaande situatie en de persoonlijke wensen en voorkeuren dat alleen een advies op maat zinvol is.

Er zijn eenvoudige hulpmiddelen om tot een keuze te komen. De website http://www.hoe-koop-ik.nl/CV-ketel geeft, op basis van de ingevoerde gegevens, een duidelijk advies over een passende ketel zonder een  merk of type te noemen. De site is mogelijk gebonden aan bepaalde installateurs.

Algemene adviezen

 • Laat een Energie Prestatie Advies (EPA) uitbrengen. Voor een efficiënte aanpak is kennis van waar relatief grote verliezen optreden essentieel. In een EPA-rapport wordt daarnaast vermeld welke verbeteringen aanbevolen worden. De investering valt in de meeste gevallen in het niet bij de kosten van de uiteindelijke maatregelen.
 • Om milieu- en portemonneevriendelijk te verwarmen is een goed geïsoleerd huis een eerste vereiste; verbeteren van de isolatie is vrijwel altijd het meest effectief en het snelst terugverdiend.
 • Korter of minder vaak douchen kost niets en levert zeer snel voordeel voor het milieu en voor uw portemonnee op. Vrijwel hetzelfde geldt voor een waterbesparende douchekop.
 • Ga na welke gedragsveranderingen (trui of vest aan en thermostaat wat lager, deuren consequenter sluiten, een lagere temperatuur in weinig gebruikte ruimtes etc.) u redelijk vindt en voer deze door.
 • Laat in het stookseizoen de zon zoveel mogelijk in huis toe. Maak een afweging tussen het eventueel verschieten van stoffering en de zonnewarmte die benut wordt.
 • Het financiële rendement hoeft niet altijd doorslaggevend te zijn. Men kan ook kiezen voor een oplossing waarbij het milieu voorop staat.
 • Wacht in het algemeen met het toepassen van erg geavanceerde technieken totdat er voldoende positieve gebruikservaringen zijn.
 • Het is bijna altijd verstandig om een niet-HR ketel te vervangen door een HR-107 ketel als dat in uw woning mogelijk is.
 • Overweeg om, bij een dak met de juiste helling en de juiste oriëntatie op het Zuiden zonnepanelen te installeren. Zie het verslag van de Projectgroep Zonnepanelen.
 • Overweeg bij gebruik van veel warm tapwater een zonnecollector. Zie het verslag van de Projectgroep Zonneboiler.
 • Overweeg bij een verbouwing om lagetemperatuurverwarming aan te leggen.
 • Op dit moment lijkt toepassing van aardwarmte, een warmtepomp of warmte-koude-opslag nog niet rendabel.


Aankoop van een nieuwe CV-ketel

 • Ga na welke systeem of combinatie van systemen in uw geval het meest efficiënt is: een combinatie van een HR ketel met zonnepanelen kan meer opleveren dan een UHR ketel.
 • Voor de aanschaf van een "gewone" HR ketel is het zinvol om de test van CV-ketels van de consumentenbond te bekijken.
 • Een CV-ketel moet goed gedimensioneerd zijn: een te kleine of te grote ketel is minder zuinig dan een die precies op maat is.
 • Let erop dat de ketel een modulerende waterpomp heeft. Deze gebruikt minder stroom dan een pomp die voortdurend op vol vermogen draait.
 • Om een zonneboiler aan te kunnen sluiten moet de ketel daarvoor geschikt zijn; dit is te herkennen aan een Gaskeur NZ-label.
 • In vrijwel alle gevallen is een HR ketel de juiste oplossing. Slechts bij een zeer lang afvoerkanaal, wanneer geen condensafvoer mogelijk is, kan een VR-ketel nodig zijn.
 • Een ketel die ook electriciteit produceert (een HRe ketel) is af te raden als u per jaar minder dan 1600 m3 gas gebruikt.
 • Een ketel met warmtepomp (een UHR ketel) lijkt nog niet aan te raden.


Stroomschema

a)   Ga na of uw huis optimaal geïsoleerd is; zie het rapport van de Projectgroep Isoleren vloer/muur/dak.
   a) Zo nee, ga na welke stappen u kunt nemen om de isolatie te verbeteren.
   b)Zo ja, ga door naar de volgende stap.
b)   Is uw huidige ketel een HR ketel?
   a) Zo nee: ga naar "Vervanging ketel is zinvol"
   b)Zo ja: ga naar "Aanvullende maatregelen"
c)    Vervanging van uw ketel is zinvol:
   a) Wilt u ook een zonnecollector of warmteterugwinning uit de douche? Ga naar "Aanvullende    maatregelen".
   b) Zo nee, ga naar "Vervanging ketel".
d)   Aanvullende maatregelen:
   a)Zonnecollector (investering €2500 - €3500): Zie het verslag van de Projectgroep Zonneboiler en ga daarna naar "Vervanging ketel"
   b) WTW douche: vul het programma "Advies op maat" van Milieucentraal in op http://www.milieucentraal.nl/themas/energie-besparen/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/douche-wtw/ en ga daarna naar "Vervanging ketel"
e)   Vervanging ketel:
Vul het programma "Advies op maat" van Milieucentraal in op http://www.milieucentraal.nl/thema's/thema-1/energie-besparen/energiezuinig-verwarmen-en-warm-water/nieuwe-cv-of-combiketel-kopen/.
Een nieuwe HR-107 ketel kost, inclusief installatie, tussen €1400 en €3100. Laat u adviseren over een ketel met de juiste capaciteit en aansluitmogelijkheden voor bijvoorbeeld een zonneboiler.

 

 19-04-2013
 Menno van den Ham, Henk

pagina terug