Nieuws

Stand van zaken ERZ

Hieronder de stand van zaken zoals besproken in de ERZ- Coördinatiegroep op 3 april j.l.:

  • Door er achter aan te bellen is het aantal aangevraagde energie-adviezen flink gestegen. Het goed onderbouwde advies oogst volop lof bij degenen die het al ontvingen. Men kan zich nog steeds aanmelden voor het laten opstellen van een advies.
  • Het LED-lampen rapport is gepubliceerd en toegestuurd aan alle inwoners die reageerden op de huis-aan-huis enquête. Het project LED-lampen is hiermee afgesloten.
  • Het advies over 'vervanging Cv-installatie' is klaar en wordt eerstdaags gepubliceerd en toegezonden. Daarmee is ook dit project afgesloten.
  • Om te weten of het dak of huis geschikt is voor plaatsing van een zonnepaneel of zonneboiler kan binnenkort voor een gering bedrag een beroep worden gedaan op het bedrijf dat de energie-adviezen opstelt.
  • Het economisch rendement van de verschillende varianten voor het plaatsen van zonnepanelen (individueel / meerdere kleine coöperaties / één dorps-energiecoöperatie) is sterk afhankelijk van het nieuwe energiebeleid. Helaas weten we pas eind dit jaar hoe dat nieuwe beleid er uit ziet. Daarom wil ERZ nu zo snel mogelijk inzetten op individuele plaatsing en pas als het energiebeleid duidelijk is bekijken of een zonnepark voor ons dorp nog haalbaar is.
  • ERZ geeft geen concreet advies in de zin van "die en die installatie zou u moeten kopen bij die en die leverancier/installateur", maar organiseert wel begin juni een energiemarkt voor alle inwoners waarop een aantal bedrijven uit de regio zich met Cv-installaties, zonnepanelen, zonneboilers etc. kunnen presenteren. Dat maakt het mogelijk zich na lezing van de opgestelde rapporten/adviezen van de projectgroepen  beter te oriënteren. Naarmate meer huishoudens met een bepaald bedrijf in zee gaan kan door ERZ naar verwachting korting worden bedongen.
  • ERZ is in gesprek met Woonborg om te kijken wat mogelijk is voor de huurwoningen in ons dorp.

Een uitgebreidere samenvatting van de vergadering is te vinden op de internetsite van ons dorp: www.zeijen.nu. Voor vragen en suggestie: e-mail naar degrootat@gmail.com of bel met: 0592-291584 / 06-10102815.

  9-04-2013
 At de Groot, Henk

pagina terug