Nieuws

Landelijke dag Akkernatuur.

Op donderdag 13 juni 2013 vindt in het Drentse Zeijen de eerste Landelijke Akkernatuurdag plaats voor beleidsmakers, akkerbouwers, onderzoekers en direct betrokkenen. Deze dag staat in het teken van het beter en effectiever werken aan akkernatuur vanuit samenwerking tussen boeren, Agrarische Natuurverenigingen en kennisinstellingen. Dagvoorzitter Pieter van Geel zal de dag vol lezingen, discussies en excursies op inspirerende wijze leiden. Organisatoren zijn Louis Bolk Instituut, ANV Drenthe, Veelzijdig Boerenland en ANOG.

Akkernatuurdag 2013: Agrarische ondernemers, ANV's en
kennisinstellingen tonen successen
Landelijke bijeenkomst op 13 juni in Zeijen
 
Op donderdag 13 juni vindt in het Drentse Zeijen de eerste Landelijke Akkernatuurdag
plaats voor beleidsmakers, akkerbouwers, onderzoekers en direct betrokkenen. Deze
dag staat in het teken van het succes en de mogelijkheden van akkernatuur door
samenwerking tussen boeren, Agrarische Natuurverenigingen en kennisinstellingen.
Dagvoorzitter Pieter van Geel zal de dag vol lezingen, discussies en excursies op
inspirerende wijze leiden. Organisatoren zijn het Louis Bolk Instituut, ANV Drenthe,
Veelzijdig Boerenland en Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen.
 
Effectieve uitwisseling van praktijk en kennis
Akkers kunnen bruisen van het leven, en dat willen steeds meer akkerbouwers versterken en
beschermen. Het doel van de Landelijke Akkernatuurdag is kennis te delen over hoe
akkerbouwers bedreigde natuur kunnen beschermen, en nuttige natuur kunnen inzetten voor

verduurzaming. Dit sluit aan bij beleid dat steeds meer gericht is op ecosysteemdiensten.

Akkernatuur nu en in de toekomst
Op basis van recente voorbeelden leren bezoekers hoe de inzet van akkerbouwers samen
met praktijkonderzoek tot resultaat leidt. Ze denken mee over de toekomst van akkernatuur,
leren van elkaars ervaringen en halen het beste uit de nieuwe mogelijkheden voor
akkernatuur. De dag is een must voor iedereen die met akkernatuur bezig is of daar meer

over wil weten.

Programma
Onder inspirerend voorzitterschap van Pieter van Geel, voormalig staatssecretaris van
Milieu, laten uiteenlopende sprekers voorbeelden van successen en geleerde lessen zien.
Zo zal Teunis Jacob Slob (Veelzijdig Boerenland) ingaan op het betrekken van agrarische
ondernemers en krijgen de bezoekers de laatste stand van zaken over wat het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gaat betekenen voor de mogelijkheden voor
akkernatuur. Ben Koks (Werkgroep Grauwe Kiekendief) laat zien welke kennis door
praktijkonderzoek is opgebouwd over akkervogelbeheer. Merijn Bos (Louis Bolk Instituut) zal
aan de hand van ervaringen in het praktijknetwerk Bloeiend Bedrijf aantonen dat akkernatuur
kan bijdragen aan duurzame landbouw. In de middag zijn er op loopafstand excursies met
discussies aan de hand van akkervogelbeheer, Bloeiend Bedrijf akkerranden, en
bufferstroken langs oppervlaktewater.
 
Voor wie is Akkernatuurdag 2013?
  • Akkerbouwers die bezig zijn met akkernatuur, er mee aan de slag willen of hun ervaring willen verdiepen met inhoudelijke kennis;
  • Beleidsontwikkelaars en beleidsmedewerkers (landelijk, provinciaal en regionaal) op het gebied van natuur, biodiversiteit, multifunctionele landbouw en ruimtelijke ordening;
  • Medewerkers van kennisinstellingen en onderzoeksinstituten op het gebied van natuur en landbouw;
  • Overig geïnteresseerden.
 
Tijden en Kosten
Het congres vindt plaats in Zeijen van 10.00 uur tot 16.30 uur. In de ochtend zijn er plenaire
presentaties over beleid, de effecten van akkernatuur en het beheer; in de middag bezoeken
de deelnemers nabij gelegen natuurobjecten onder begeleiding van ecologen. De
bijeenkomst kost € 25,- per deelnemer, inclusief catering, eventueel vervoer van en naar CS
Assen, en de publicatie "Akkernatuur Werkt".
 
Aanmelden en meer informatie
U kunt voor meer informatie en aanmelden terecht op
www.akkernatuurdag.nl  Heeft uvragen over de organisatie, neem dan contact op met info@akkernatuurdag.nl
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door o.m. het Ministerie van EZ, Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Provincie Drenthe.
Organisatoren:
 
  
 

 

 30-05-2013
 Erik/Lyanne, Henk

pagina terug