Nieuws

Uitnodiging Groene Dorpenplan

De gemeente Tynaarlo is groen. De dorpen liggen in een schitterend groen landschap met de bekende zandruggen en beekdalen. Maar ook in de dorpen zelf zorgen de bomen, heesters en gazons voor een groen beeld.

Dit groen ligt letterlijk bij de inwoners voor de deur en bepaalt voor een groot deel het uitzicht en het woonplezier van de mensen. In het Landschapsontwikkelingsplan (LOP), dat is opgesteld in 2009, zijn de kwaliteiten en de problemen voor het landschap buiten de dorpen onderzocht. Met de uitkomst hiervan is een plan voor meerdere jaren opgesteld waarmee geleidelijk deze kwaliteiten van het landschap worden versterkt en problemen zoveel mogelijk worden opgelost. Voor het groen in de dorpen, binnen de bebouwde kom, werkt de gemeente nu aan het Groene Dorpenplan. Met hetzelfde doel; het versterken van de kwaliteiten en het oplossen van problemen in het groen.

U bent van harte welkom om te participeren in het Groene Dorpenplan van de gemeente Tynaarlo! De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.00 uur. Kijk in de tabel, zie attachment, wanneer u waar wordt verwacht!
Geeft u zich nu op voor één van de avonden!

Klik op onderstaande link voor de officiële uitnodiging.

Uitnodiging Groene Dorpenplan

  3-06-2010
 BVZ, Migchiel

pagina terug