Nieuws

Verslag coördinatiegroep Energie-Rijk ZeijenWoensdagavond 6 februari kwam de coördinatiegroep van Energie-Rijk Zeijen (ERZ) bij elkaar om de voortgang te bespreken. Er blijkt door de verschillende project- en onderzoekgroepen hard gewerkt te worden. De voornaamste punten uit de bijeenkomst zijn:

  • De selectie van een gecertificeerd bedrijf voor het opstellen van een energieadvies per woning is bijna afgerond; men hoort er binnenkort meer van;
  • De LED-lampen groep komt binnenkort met voorlichting richting de inwoners waarmee duidelijk wordt voor welke lampen het interessant is om deze te vervangen door een LED-lamp en welke niet;
  • Een quick-scan van de verschillende varianten voor het plaatsen van zonnepanelen (individueel / meerdere kleine coöperaties / één dorpsenergiecoöperatie) is in uitvoering. Begin maart kan de verdere koers worden bepaald.
  • De andere groepen zitten in de inventarisatiefase van de vele mogelijkheden en systemen die op de markt zijn. Zij weten pas na het opstellen van de energieadviezen voor welke huishoudens het lonend kan zijn om te investeren in bepaalde maatregelen.

Een uitgebreidere samenvatting van de vergadering is hier te vinden.

Vragen en suggestie ziet ERZ graag komen. Mail deze naar degrootat@gmail.com of bel met: 0592-291584 / 06-10102815

 14-02-2013
 At de Groot, Henk

pagina terug