Nieuws

Spotlicht zoekt secretaris

Spotlicht zoekt op korte termijn iemand voor het secretariaat van de toneelvereniging.

De taken van een secretaris zijn ondermeer:
- Zorgen voor de agenda en de stukken voor het overleg dat 1 x per maand plaatsvindt met
  het bestuur (voorzitter, penningmeester, productieteam en vertegenwoordiger spelers)
- Zorgen voor de agenda en de stukken van de jaarvergadering en de evaluatie.
- Meedenken over de PR rondom de op te voeren stukken
- Contactpersoon m.b.t. poststukken, zowel via de post als via de mail
- Verzenden van uitnodigingen voor de uitvoering en persberichten
- Regelen van de verloting

Lijkt het jou leuk om op deze wijze betrokken te worden bij het wel en wee van een toneelvereniging die in 2013 al weer 25 jaar actief is, meld je dan aan bij de voorzitter Adriaan de Jonge, telefoonnummer (0592)374544 of Agnes Ganzeveld (0592)291459.

 

  6-02-2013
 Roelof Heling / Erna

pagina terug