Nieuws

Project herstel landschapselementen Tynaarlo

De Boermarke heeft een overeenkomst gesloten met landschapsbeheer Drenthe, om in opdracht groot onderhoud te laten uitvoeren aan twee bij de Boermarke in bezit zijnde bospercelen, te weten het Boerbossie op de Noord es, en de voormalige zandwinlokatie tussen de Hooidijk en de Peesterweg. Met deze werkzaamheden zal a.s. donderdag 31 januari worden begonnen door de firma Dolmans. Op de hoek Hooidijk en Peesterweg zullen door de firma Dolmans alle populieren en esdoorns geheel worden geveld en andere inheemse soorten en jonge berken worden gedund. Tevens zal de Amerikaanse vogelkers worden verwijderd uit het hele bos. nadien worden er 1000 stuks bosplantsoen(elzenveren, eikenveren, lijsterbes, meidoorn, vuilboom, inlandse vogelkers, gewone vlier) herbeplant door de Boermarke leden. Doelstelling: het verkrijgen van een goedontwikkeld eiken/elzenbos met een goed ontwikkelde struik- en kruidenlaag. De werkzaamheden op de Noord es omvatten: vellen van fijnsparren en populieren Amerikaanse vogelkers bestrijden en het afzetten van prunus en krent. Er zullen na het kappen 750 stuks bosplantgoed (lijsterbes, vuilboom, meidoorn, hulst, berk, en eik) door de Boermarke leden worden herbeplant. Hier is de doelstelling: een goed ontwikkeld eikenberkenbos met een goed ontwikkelde struik- en kruidenlaag.

Bij vragen of opmerkingen kunt u mailen met gerko.brink@planet.nl

De Volmachten

 30-01-2013
 Migchiel

pagina terug