Nieuws

Uitnodiging voor de bijeenkomst ERZ 9 januari

Woensdagavond 9 januari gaat Energie-Rijk Zeijen project- en onderzoekgroepen 'bemensen', die vervolgens aan de slag gaan met concrete onderwerpen. Allen die zich via de huis-aan huis enquête of nadien opgaven om daadwerkelijk mee te draaien in een projectgroep ontvangen hiervoor een uitnodiging. Maar ook andere inwoners die alsnog mee willen werken zijn op 9 januari van harte welkom bij café Hingstman (aanvang 20.00 uur).

Voor de volgende projectgroepen zijn mensen nodig (5 à 7 per groep):

 • Laten opstellen energieadvies voor geïnteresseerde woningbezitters;
 • Vervanging (spaar)lampen door LED-verlichting;
 • Isolatieprojecten (vloer, muren, dak en/of ramen);
 • Vervangen verwarmingsinstallatie door energiezuiniger apparaat;
 • Plaatsen zonneboilers;
 • Uitwerken mogelijkheden om energie op te wekken met zonnepanelen.

Daarnaast stelt Energie-Rijk Zeijen enkele onderzoekgroepen (2 à 4 mensen) in om bepaalde ideeën en suggesties in grote lijn te verkennen. Dit betreft:

 • Nader overleg met geïnteresseerde bedrijven binnen de schoolkring Zeijen
 • Pelletkachels en lokale pelletproductie
 • Nadere oriëntatie mogelijkheden aardwarmte
 • Kansrijkheid plaatsen pomp voor warmteterugwinning in particuliere woning
 • Oprichting van een 'Werkgroep energiebesparing huishoudens'

Een uitgebreide beschrijving van project- en onderzoekgroepen en de voorgestelde werkwijze en werkstructuur staat op de site van Zeijen: www.zeijen.nu. onder de titel "Vervolg ERZ in 2013". Ook het uitgebreide verslag van de bijeenkomst op 12 december 2012 staat op deze site. Mensen die niet over internet beschikken kunnen deze notities telefonisch opvragen (0592-291584).

Degenen die op 9 januari verhinderd zijn maar wel mee willen doen, kunnen zich liefst voor 9 januari telefonisch of per e-mail (degrootat@gmail.com) opgeven voor één van de project- of onderzoekgroepen.

  2-01-2013
 At de Groot, Henk, Migchiel

pagina terug