Nieuws

Gemeenten Tynaarlo en Assen enthousiast over eerste resultaten van Energie-Rijk Zeijen

Woensdagavond 12 december vond de presentatie plaats van de uitkomsten van de binnen de schoolkring Zeijen huis-aan-huis verspreide energie-enquête. De door de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen ingestelde werkgroep Energie-Rijk Zeijen heeft het eerste deel van haar opdracht, "onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen de schoolkring Zeijen voor 'vergroening' van het energieverbruik" daarmee vervuld. Het tweede deel van de opdracht luidt: "als die mogelijkheden voor 'vergroening' er zijn, deze uit te werken tot haalbare plannen en deze vervolgens uit te voeren".

Lees verder bij ->meer.

Het eindrapport staat vanaf 13 december op de site van Zeijen. Klik hier voor het rapport.
Mensen die niet over internet beschikken kunnen het rapport opvragen bij Jan van Oudheusden (tel: 0592-291702).

Gemeenten Tynaarlo en Assen enthousiast over eerste resultaten van Energie-Rijk Zeijen.

Woensdagavond 12 december vond de presentatie plaats van de uitkomsten van de binnen de schoolkring Zeijen huis-aan-huis verspreide energie-enquête. De door de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen ingestelde werkgroep Energie-Rijk Zeijen heeft het eerste deel van haar opdracht, "onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen de schoolkring Zeijen voor 'vergroening' van het energieverbruik" daarmee vervuld. Het tweede deel van de opdracht luidt: "als die mogelijkheden voor 'vergroening' er zijn, deze uit te werken tot haalbare plannen en deze vervolgens uit te voeren".

En daarmee gaat Zeijen in 2013 aan de slag.

Uit de ingevulde enquêtes (35 % van de 465 huishoudens binnen de schoolkring Zeijen deed mee) blijkt dat een grote meerderheid van de bewoners bereid is om in samenwerking met Energie-Rijk Zeijen te investeren in maatregelen voor besparing of opwekking van energie.

Energie-Rijk Zeijen kwam daarom op 12 december met de volgende voorstellen voor concrete vervolgprojecten:

Opstellen energieadvies voor geïnteresseerde woningbezitters; dit geeft hen duidelijkheid over de vraag in welke maatregelen men zijn/haar euro's het beste kan steken (wat levert het hoogste besparingseffect op en wat kost het).Vervanging (spaar)lampen door LED-verlichting; een project waarmee snel resultaat kan worden bereikt; de lampen zijn in 1 ½ à 2 jaar terugverdiend.Isolatieprojecten (vloer, muren, dak en/of ramen); besparen door isolatie is de allerbeste vorm van vergroening van het energiegebruik voor de relatief laagste kosten. De uitkomst van het energieadvies geven de huiseigenaren hiervoor voldoende informatie.Vervangen verwarmingsinstallatie door energiezuiniger apparaat; een oudere CV-ketel vervangen levert veel winst op. Ook hiervoor kan het energieadvies meer duidelijkheid verschaffen.Plaatsen zonneboilers; deze zijn snel terugverdiend en gunstig voor het milieu.Uitwerken mogelijkheden energie op te wekken met zonnepanelen (individueel en/of als energiecoöperatie op een grote zonneweide en/of op zeer grote daken van bijvoorbeeld ligboxenstallen)

De wethouder van Assen en de ambtelijke vervanger van de zieke wethouder van Tynaarlo gaven beiden aan blij te zijn met dit concrete initiatief in een klein dorp als Zeijen. Vanuit beide gemeenten is volop steun toegezegd voor het vervolg, zowel financieel als in menskracht via het ambtelijk apparaat en/of via de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD). De BOKD overhandigde de voorzitter van de Belangenvereniging Zeijen tenslotte een prijs van € 1.000,-- voor het beste collectieve idee voor energiebesparing in De Kop van Drenthe.

Na de presentatie vond een geanimeerd gesprek plaats met en tussen de ongeveer 70 aanwezigen waarbij de nodige suggesties en ideeën naar voren werden gebracht die Energie-Rijk Zeijen zeker verder zal gaan bekijken.

Het verslag van de uitkomst van de enquête met daarin opgenomen de voorgestelde vervolgprojecten staat op de site van Zeijen: www.zeijen.nu.

Op 9 januari vindt bij café Hingstman vanaf 20.00 uur een volgende bijeenkomst plaats waarbij de verschillende projectengroepen worden 'bemenst'. Hiervoor gaven zich via de enquête al 30 personen op, maar ook anderen zijn uiteraard welkom!

Vervolgens gaan deze projectgroepen samen met de geïnteresseerde huishoudens de 'vergroeningsprojecten' op de rails zetten.

Voor nadere informatie: At de Groot (coördinator Energie-Rijk Zeijen)

Tel: 0592-291584 / 06-10102815

e-mail: degrootat@gmail.com

 18-12-2012
 At de Groot, Henk, Ella

pagina terug