Nieuws

Uitnodiging Uitnodiging voor presentatie uitkomsten energie-enquête

Presentatie uitkomsten energie-enquête en vervolgprojecten door Energie-Rijk Zeijen.

De Belangenvereniging Schoolkring Zeijen nodigt alle inwoners van de schoolkring Zeijen uit om woensdagavond 12 december de presentatie bij te wonen van de uitkomsten van de huis-aan huis verspreide energie-enquête. Dit onderzoek is uitgevoerd door Energie-Rijk Zeijen. Deze door de belangenvereniging ingestelde werkgroep heeft als opdracht te onderzoeken welke mogelijkheden er binnen de schoolkring Zeijen zijn voor 'vergroening' van het energiegebruik en als die mogelijkheden er zijn deze uit te werken tot haalbare plannen.

Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat binnen de schoolkring veel mogelijkheden zijn voor genoemde vergroening en dat velen daaraan willen meewerken. Energie-Rijk Zeijen doet daarom op 12 december ook voorstellen voor concrete vervolgprojecten.

De bijeenkomst vindt plaats bij café Hingstman en begint om 20.00 uur.

Na de presentatie biedt de voorzitter van de belangenvereniging het eindrapport aan de wethouders van Tynaarlo en Assen aan waarna deze gelegenheid krijgen voor een korte reactie. Na de pauze kunnen de inwoners van de schoolkring Zeijen vragen stellen over de eindrapportage en reageren op de voorstellen voor vervolgprojecten.

Het eindrapport staat vanaf 13 december op de site van Zeijen: www.zeijen.nu.

Mensen die niet over internet beschikken kunnen het rapport opvragen bij Jan van Oudheusden (tel: 0592-291702).

  5-12-2012
 At de Groot, Henk, Ella

pagina terug