Nieuws

Energie-Rijk Zeijen valt in de prijzen

Energie Rijk Zeijen werd op 15 november j.l. verblijd met een geldprijs van € 1.000,-- voor het beste ingebrachte collectieve idee om tot energiebesparing te komen. De prijs werd uitgeloofd door de Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe (BOKD) die met "De Kop van Drenthe" de dorpen in de gemeenten Assen en Tynaarlo stimuleert om projecten te bedenken op energiegebied. Het door Energie - Rijk Zeijen ingediende stappenplan en de er aan gekoppelde huis-aan-huis enquête viel in de prijzen.

Bestuurslid van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen, Menno Jansen, nam de prijs in ontvangst.

Op 15 november werd door de BOKD bij café biljart zalencentrum 'Onder de Linden' in Vries een bijeenkomst georganiseerd met als thema hoe in de toekomst het energielandschap in uw omgeving er uit kan zien. Er komen steeds meer initiatieven om zelf energie op te wekken door individuele burgers en bedrijven, maar misschien kan dat in dorpsverband wel beter. De afgelopen weken hebben vele inwoners van de dorpen in de gemeenten Tynaarlo en Assen hun mening gegeven wat zij belangrijk vinden wanneer er in hun dorp duurzame energie wordt opgewekt met zon, wind of biomassa. Ook is er geïnventariseerd of er animo is in de regio om energiecoöperaties op te richten. De uitkomst van deze 'dorpsraadpleging' werd gepresenteerd en door deskundigen van commentaar voorzien.

Voor meer informatie over Energie-Rijk Zeijen kijk eens op de speciale pagina voor ERZ op de BVZ pagina's. Of klik even hier.

 
 23-11-2012
 At de Groot, Henk

pagina terug