Nieuws

Wanneer wordt er met de lampionnen gelopen?

Uit de nieuwsflits van de school:

" Er bereiken ons veel vragen over de dag dat er met het lampionnetje kan worden gelopen. Hiervoor zijn geen eenduidige afspraken. Op internet blijkt hierover ook algemene onduidelijkheid. Na rondvraag heb ik begrepen dat op Zeijerveld op zaterdag wordt gelopen. Ditzelfde geldt voor Vries. Assen heeft hierover geen duidelijke afspraken en laat het aan de mensen zelf. Het is echter niet aan de school om dit te bepalen. Wellicht kan dorpsbelangen hierover in het vervolg een uitspraak doen.
Om toch enige duidelijkheid voor Zeijen te geven en gelet op de berichten via "sociale media" en de diverse geluiden die wij horen, gaan wij er inmiddels vanuit dat er zondag 11 november wordt gelopen. "

Tot zover de OBS.

Zoals gezegd is dit geen bindend advies en staat het iedereen vrij te lopen wanneer hij/zij dat wil. Wie op zeker wil spelen moet dus 3 avonden paraat staan.

 

  9-11-2012
 OBS, Henk

pagina terug