Nieuws

Goede opkomst tijdens Jaarvergadering ijsclub

Ondanks diverse activiteiten in het dorp op vrijdag 2 november , was de opkomst op de jaarvergadering van de ijsclub goed. Tijdens deze vergadering is het afgelopen schaatsseizoen besproken.
Tevens kon er trots worden verteld dat een subsidie aanvraag is goedgekeurd die was gedaan bij het Leefbaarheidfonds van de Woonborg in Vries. Daarbij werd een bedrag uitgekeerd van 2500 Euro. Tevens heeft de ijsclub nog een schenking gekregen van Bianca Bergsma van 250 Euro, dit i.v.m haar 12/5 jarig dienstverband bij haar werkgever, zij heeft er voor gekozen om dit bedrag aan de ijsclub te schenken. Dit gezamenlijke bedrag is besteed voor de aanschaf van twee gebruikte ijsmachines. Deze zijn nog voor de winter helemaal nagekeken en opgeknapt.

Er zijn ook nog twee nieuwe mensen bij het bestuur gekomen. Dit zijn Willem Baas en Mark de Boer Ook werden de plannen voor komend seizoen bekend gemaakt. Tevens werd de jaarvergadering afgesloten met de altijd zo gezellige bingo. En het bleef tot in de late uurtjes nog gezellig.

En nu maar hopen op een goed schaatsseizoen 2012-2013

Met vriendelijke groet:

Het ijsbestuur

 11-11-2012
 Daniel Eisen, Erna, Henk

pagina terug