Nieuws

Energie-Rijk Zeijen dankt inwoners schoolkring Zeijen

We gaan samen op reis. Op reis naar een wereld op schone energie.

De door de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen huis-aan-huis verspreide oproep om mee te doen aan de energie-enquête heeft veel reacties opgeroepen. Er kwamen 163 ingevulde enquêtes terug en dat betekent dat 35% van alle huishoudens binnen de schoolkring heeft deelgenomen aan het onderzoek.

Energie-Rijk Zeijen dankt alle deelnemers voor het invullen en voor de vele suggesties die aan het slot van de enquête zijn gedaan.

Deze weken is de coördinatiegroep bezig met het analyseren van de uitkomsten. Er blijkt gelukkig heel veel animo te bestaan om tot vergroening van het energiegebruik te komen. Ook meldden velen zich aan om mee te gaan draaien in de te starten projecten. De coördinatiegroep is er dan ook van overtuigd dat een aantal aansprekende vervolgprojecten gestart kan worden.

Om tot goede voorstellen te komen wordt nog een juridisch/fiscaal advies ingewonnen en worden enkele opties nader onderzocht.

En dit alles mondt uit in de schoolkring-brede bijeenkomst op 12 december aanstaande bij café Hingstman (aanvang 20.00 uur). Dan kunnen de inwoners kennis nemen van alle uitkomsten van het onderzoek en van de voorgestelde vervolgprojecten. En daarna krijgen  de inwoners de gelegenheid om te reageren op die voorstellen.

  5-11-2012
 At de Groot, Henk

pagina terug