Nieuws

Villa Kakelbont

1 week na het faillissement van Villa Kakelbont Kinderopvang is de doorstart een feit.

Door de huidige economische situatie en krimp was Villa Kakelbont in zwaar weer terecht gekomen. Hierdoor was het noodzakelijk om op korte termijn vergaande en ingrijpende maatregelen te treffen.
In samenwerking met de curatoren hebben wij getracht om alle activiteiten van Villa Kakelbont door te laten gaan, waarbij ook de kwaliteit en continuïteit in de toekomst gegarandeerd wordt. Dit is ons gelukt.

Door deze reorganisatie heeft Villa Kakelbont een nieuw en goed fundament gelegd voor de toekomst en zullen wij samen met onze professionals hierop een stevig huis bouwen. Om succesvol te kunnen zijn moet Villa Kakelbont snel in kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt.
Het resultaat is een nieuwe organisatie waarbij ALLE 6 vestigingen geopend blijven en waarbij 75% van de werkgelegenheid gelukkig behouden blijft.
Onze prioriteit ligt bij de continuering van de huidige opvang en de zorg voor onze Villa-kinderen met de kwaliteit en inzet die van ons verwacht mag worden.

 31-10-2012
 Villa Kakelbont / Erna

pagina terug