Nieuws

OPEN BRIEF OVER ZONNE-ENERGIE

Aan: Tweede Kamerleden met energie en/of milieu in hun portefeuille

In ons Drentse dorp Zeijen zijn recent alle huishoudens (465) huis-aan-huis geënquêteerd in het kader van het project Energie-Rijk Zeijen. De respons was 33% en uit de enquête blijkt dat 88% van de reagerende huishoudens interesse heeft om zonnepanelen op eigen dak te leggen, terwijl 95 % van de huishoudens wel lid zou willen worden van een energiecoöperatie Zeijen die bijvoorbeeld collectief zonnepanelen plaatst. Dit onder het voorbehoud van de kosten, de baten en de technische mogelijkheden. Al met al een verrassend grote potentiële bron voor duurzame energie. Elders op het platteland zal dit niet veel anders zijn.

U kunt komende week bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een bijdrage leveren aan het aanboren van deze bron door
a) de energiebelasting op zonne-energie af te schaffen
b) energiemaatschappijen te verplichten niet alleen over de eerste 5.000 kWh zonne-energie het volle tarief te vergoeden maar dit te doen voor alle opgewekte zonne-energie.
Ad a) Dit is kostenneutraal te houden door gelijktijdig een relatief kleine verhoging van de energiebelasting op fossiele energie in te voeren.
Ad b) Met deze maatregel zullen – net als in Duitsland - velen in het landelijk gebied hun schuren en stallen vol leggen met zonnepanelen.

Wij hopen van harte dat u op deze wijze mee wilt werken aan onze missie:

We gaan samen op reis. Op reis naar een wereld op schone energie.

Met vriendelijke groet,

A.T. de Groot (coördinator Energie-Rijk Zeijen)

 

 25-10-2012
 Migchiel

pagina terug