Nieuws

Vroeg historische verblijfsporen in het Bollenveentje bij Zeijen


De bekende Drentse archeoloog dr. Van Giffen doet in zijn “Oudheidkundige aantekeningen over Drentse vondsten” onder meer verslag van vondsten in het Bollenveentje.
In het toen droogliggende veentje bevonden zich rond 1916 een paar koud gemetselde, met veldstenen opgezette, bijenkorfvormige constructies. Daarvan was er één onbeschadigd en ongeveer anderhalf maal zo groot als een gewone bijenkorf.
Omdat de toenmalige amanuensis bij het Biologisch-Archeologisch Instituut, de heer J. Lanting, uit Zeijen afkomstig was, en omdat door inwoners van Zeijen jaarlijks voor eigen gebruik een stuk veen uit het veentje werd afgegraven, waarbij af en toe scherven werden gevonden, bleef Van Giffen contact houden met het Bollenveen. Op 12 en 23 mei 1922 bracht hij een hernieuwd bezoek aan het veentje. Er waren bij het turfgraven scherven, stenen, stukken bewerkt hout en ook beenderen aan het licht gekomen. De vondsten bleken afkomstig te zijn uit oudtijds in het zwartveen gemaakte gaten of sloten die later weer dicht- en overgroeid waren met witveen. De inheemse, in de Romeinse keizertijd thuishorende vondsten lagen op de scheiding van het oude en het jonge veen.
In het midden van het veentje werden nog een paar...

Lees verder op de Historische website »

 24-10-2012
 At de Groot, Rolf

pagina terug