Nieuws

Donateursavond Dorpshuis

Zoals u inmiddels wel bekend zal zijn wordt begin volgend jaar het dorpshuis afgebroken om plaats te maken voor een nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA). Om onze dank te betuigen aan de donateurs uit de schoolkring Zeijen die het dorpshuis, soms (tientallen) jaren lang, financieel hebben gesteund, organiseren wij een gezellige avond op vrijdag 2 november a.s.

De uitnodiging voor deze avond, waarin het programma en de wijze van aanmelding wordt aangegeven, krijgen de donateurs deze week in de bus. (De uitnodiging kan hier worden gedownload).

Voor alle (oud) inwoners van de schoolkring wordt komend voorjaar een groot slotfeest georganiseerd met een gevarieerd programma voor alle leeftijdsgroepen. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart.

Namens het bestuur van het Dorpshuis, Hans van Os, secretaris.

  8-10-2012
 Ella

pagina terug