Nieuws

Meedoen mogelijk maken in de gemeente Tynaarlo

De Werkgroep Meedoen Mogelijk Maken Tynaarlo maakt deel uit van de adviesradenstructuur die van belang is voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Tynaarlo.
Wij geven adviezen van en voor inwoners die moeten leven met een beperking. Wij adviseren burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en ambtenaren over het maken en de uitvoering van beleid en andere praktische zaken.

Wij hebben uw advies nodig!

De werkgroep is samengesteld uit mensen die dagelijks ervaren hoe het is om met een beperking te moeten leven. Leven in een wereld, die nog steeds hoofdzakelijk is ingericht voor mensen die goed kunnen lopen, zien, horen en verstandelijk en psychisch volwaardig functioneren.

Hoe toegankelijk is de gemeente Tynaarlo voor u?

Mensen met een beperking worden vaker met onwetendheid geconfronteerd dan met onwil. De werkgroep probeert beide verschijnselen aan te pakken. De taak van de werkgroep is om uw gemeente bewust te maken van het wel en wee van haar burgers met een beperking.

Het is belangrijk dat uw gemeente wordt geïnformeerd over het welbevinden van haar burgers met een beperking en dat van hun mantelzorgers, begeleiders en verzorgers. Bent u ervaringsdeskundige en wilt u meehelpen de toegankelijkheid van onze gemeente te verbeteren?

Wilt u meedenken?

Neem contact op met de Werkgroep Meedoen Mogelijk Maken Tynaarlo!

Postadres secretariaat
Burchtweg 7
9496 PD Bunne
Telefoon 050-3091830

secretariaat@toegankelijktynaarlo.nl
www.toegankelijktynaarlo.nl

Download de folder hier »

  4-10-2012
 Rolf

pagina terug