Nieuws

Boer&klimaat

Op donderdag 27 september a.s. was er een bijeenkomst van van het project Boerenklimaat. Het begon met een inleidend verhaal van Erik Emmens met de ontwikkelingen op zijn bedrijf om klimaatneutraal te werken. En daar komt meer bij kijken dan je op het eerste gezicht denkt. 

Erik heeft een akkerbouwbedrijf van 120 hectare. Naast de teelt van fabrieksaardappelen, suikerbieten en graan heeft hij om de percelen faunaranden; bloemstroken waar natuurlijke vijanden zich kunnen ontwikkelen. Erik houdt wel van uitdagingen. Op het gebied van bodembeheer is hij al flink duurzaam bezig. Duurzaam bodembeheer betekent voor hem onder meer zo min mogelijk grondbewerkingen uitvoeren. Plannen zijn er om het organische stofgehalte van de bodem verder te verhogen met grascompost. Met zonnepanelen op een eventueel nieuw te bouwen schuur wil hij graag energie gaan leveren aan het dorp.

Na het verhaal van Erik hebben de aanwezigen een bezoek gebracht aan de boerderij. Ook werd een bezoek gebracht aan een akkerrand en werd. De bodem onderworpen aan een diepte onderzoek. Dat het niet allemaal eenvoudig is bleek wel uit de grote administratieve rompslomp en de financiele afwikkeling van het project. Dit vormt wel een afbreuk risico voor het project van de akkerranden. De bloeiende akkerranden vormen toch wel een aanwinst voor de omgeving.

In de nabespreking is kwantitatief ingegaan op de bijdrage die de verschillende maatregelen leveren op weg naar een klimaatneutrale landbouw. Daarbij werd het bedrijf van Erik als voorbeeld gebruikt.

De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje. Het was een erg boeiende middag en we hebben weer veel geleerd over de zin en onzin van maatregelen om klimaatneutraal te werken.

Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de site van boerenklimaat. Klik hier

 29-09-2012
 Henk/Alie

pagina terug