Nieuws

Dorpsschouw in een nieuw jasje

Vanaf nu direct Uw opmerkingen aan de gemeente Tynaarlo overbrengen!

In 2009 werd gestart met het uitvoeren van de dorpsschouw. Tijdens de dorpsschouw inventariseerden de plattelandscoördinator en medewerkers van de teams Infra en Groen van de gemeente Tynaarlo, samen met vertegenwoordigers van het betreffende dorp, de knelpunten en wensen met betrekking tot de openbare ruimte in en om het dorp. In 2009 en 2010 is aan U als inwoners van Zeijen gevraagd om opmerkingen te maken en/of meldingen te doen aan de Belangenvereniging, die vervolgens werden meegenomen in de dorpsschouw.
Als onderdeel van de herziening van het Plattelandsbeleid in de gemeente Tynaarlo, heeft de gemeente begin 2012 besloten om de dorpsschouw een meer "technisch" karakter te geven. Dus meer gericht op het inventariseren van (grotere) technische zaken, zoals bijvoorbeeld op het gebied van verkeers(on)veiligheid of zoals straks in Zeijen aanpassingen van de infrastructuur en groen rondom de nieuwe MFA.
Wij als Belangenvereniging zijn van mening, dat de dorpsschouw in de kontakten met de gemeente bepaalde problemen zichtbaar en aantoonbaar kan maken. Wij hebben hierin tot nu toe goede resultaten bereikt en hopen zo door te gaan.
Desondanks is een aspect van het nieuwe beleid van de gemeente, dat in plaats van het "bundelen"' en centraal behandelen van de opmerkingen/meldingen, deze voortaan via 'het Melding Volgsysteem' moeten lopen. Dit wil zeggen dat de inwoners in het geval van bijvoorbeeld loszittende stoeptegels, omgewaaide bomen, kuilen en gaten in de weg of anderszins dit rechtstreeks bij de gemeente moeten melden. Het telefoonnummer is 266 662.

Namens het Bestuur van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen,
Margriet Heling

 16-09-2012
 BVZ - Margriet Heling, Ella/Alie

pagina terug