Nieuws

Energie-Rijk Zeijen

We gaan op reis. Op reis naar een wereld op schone energie.

Afgelopen woensdagavond 18 juli kwam de door de Belangenvereniging ingestelde werkgroep bij elkaar om vervolgafspraken te maken naar aanleiding van de informatieve bijeenkomst op 11 juli. Behalve de werkgroepleden waren vijf belangstellenden aanwezig waarvan één zich ook aansloot bij de werkgroep.
De meerderheid vindt naar aanleiding van de presentaties op 11 juli van de drie energiecoöperaties uit onze omgeving dat we het overzichtelijk moeten houden, niet te groots en te breed van opzet en beperkt tot de schoolkring Zeijen.

Afgesproken is om diverse varianten van besparings- en productiemaatregelen en – methodes uit te gaan werken:
•    productie van elektriciteit op individuele basis (op eigen dak) en/of centrale aanpak (zonneweide).
•    collectief aanschaffen zonneboilers voor geïnteresseerden binnen de schoolkring
•    stimuleren van warmte-kracht koppeling in combinatie met de CV-pomp
•    onderzoeken of kleinere typen windmolens iets voor het dorp kunnen betekenen

Binnenkort wordt gesproken met het Servicepunt van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Daar is ervaring aanwezig met startende groepen. Dan zal duidelijk worden wat de werkgroep zelf moet onderzoeken en welke kennis al aanwezig is. Daarop vooruitlopend zijn een aantal sub-werkgroepjes ingesteld:
•    Wet- en regelgeving
•    Financiële aspecten
•    Technische aspecten
•    Mogelijkheden zonneweide
•    Beschikbare en geschikte daklocaties binnen de schoolkring Zeijen
•    Energiebesparende maatregelen
•    Organisatiemodellen (collectief / coöperatief etc.)
•    Communicatie, draagvlak en participatie
Mensen van buiten de oorspronkelijke werkgroep worden van harte uitgenodigd aan één van deze groepjes deel te nemen. Denk je een bijdrage te kunnen leveren meld je dan even aan op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

De volgende bijeenkomst van de werkgroep vindt plaats op woensdagavond 12 september bij Café Hingstman. De sun-werkgroepjes rapporteren dan hetgeen zij tot dan toe hebben uitgezocht en/of bedacht. Ook ander geïnteresseerden uit de schoolkring Zeijen zijn welkom op deze bijeenkomst. We beginnen om 20.00 uur

Bel voor nadere informatie met 0592-291584 of 06-10102815 of stuur een e-mailtje naar het adres: degrootat@gmail.com.

 

 26-07-2012
 At de Groot/Migchiel

pagina terug