Nieuws

Vrouwen van Nu

Op maandag 19 April j.l was er een speciale ledenvergadering i.v.m de besluitvorming over het al dan niet opheffen van de afdeling Zeijen van de N.B.v.P Vrouwen v Nu.
Er moesten deze avond minimaal 55 leden aanwezig zijn om te stemmen er kwamen 57leden.
Hiervan stemden 55 leden voor,1 lid tegen en 1 lid blanco.

Dus wordt per 31 december 2010 onze afdeling opgeheven. Na 55 jaar !!!

Op maandag 17 mei is de sterrit Ida Bezema en Annie Pieters zetten de sterrit uit.
De start is tussen 18,30 uur en 19.00 uur
Kosten sterrit en bingo  € 3.00 alleen bingo € 1.50

De agrarische dag is op donderdag 14 oktober 2010, dit jaar in de omgeving zuidoost Drente.
De kosten zijn  € 33.50  u kunt zich opgeven bij Hermien Schoon
Tel. 291429 voor 15 mei a.s.

Het bestuur.

  5-05-2010
 Lyanne

pagina terug