Peuterspeelzaal de Peuterneus

Wil je ons ondersteunen? Wordt vriend van de Peuterneus:

Vriend(in) worden van de Peuterneus kan door het invullen van onderstaand formulier.

Ja, ik word vriend van de Peuterneus.
Ik verleen, tot wederopzegging, een machtiging aan de Belangenvereniging schoolkring Zeijen om jaarlijks het volgende bedrag  van mijn bankrekening af te schrijven:

De afschrijving vindt plaats op de eerste van de eerste maand van het kwartaal volgend op de datum van aanmelding van ieder kalenderjaar.