Nieuws

Start enquête Energie-Rijk Zeijen

Op de jaarvergadering 2012 van de Belangenvereniging Schoolkring Zeijen is afgesproken te onderzoeken welke mogelijkheden er binnen de schoolkring Zeijen zijn voor vergroening van het energieverbruik en als die mogelijkheden er zijn deze uitwerken tot haalbare plannen. Na een aantal oriënterende bijeenkomsten van Energie-Rijk Zeijen vindt de Belangenvereniging het tijd om u als inwoner te raadplegen. De kansen om meer duurzaam en voor minder geld om te gaan met ons energiegebruik zijn zeker aanwezig en met deze enquête gaan we na hoeveel belangstelling hiervoor is binnen de schoolkring.

U kunt de enquête invullen via www.zeijen.nu of op papier. In het laatste geval kunt u de ingevulde vragenlijst inleveren bij Henk Duit, Noorderstraat 4 te Zeijen.

Het invullen van de enquete verplicht u tot niets. Pas bij de verdere uitwerking van maatregelen waar voldoende belangstelling voor bestaat, wordt duidelijk wat het u kost en wat het u oplevert. Pas daarna beslist u of u wel of niet mee doet.

De uitkomsten van dit onderzoek presenteren we op 12 december op een bijeenkomst voor alle inwoners van de schoolkring Zeijen. Vervolgens kijken we welke energieprojecten we daadwerkelijk starten.

Wij verzoeken u de vragenlijst uiterlijk 15 oktober bij voorkeur via de site in te vullen of voor die datum in te leveren. Voor vragen kunt u terecht bij:

-       Henk Boxma, Plaggeveld 22, Zeijen. Tel: 0592-291840
-       At de Groot, Hooidijk 2, Zeijen. Tel: 0592-291584
-       Adriaan de Jonge, Esstraat 5, Zeijen. Tel: 0592- 374544Dit weekend krijgt u een folder in de bus
met meer informatie.

 28-09-2012
 Henk

pagina terug